Bemutatkozás

Óvodánkról

Az Újpesti Nyár Óvoda a főváros IV. kerületének városközpontjában, lakótelepi környezetben található épületében várja a családokat nyolc, életkor szerint osztott csoportban, ahol a gyermekek derűs, szeretetteljes, elfogadó légkörben, érzelmi és fizikai biztonságban nevelődhetnek.
Pedagógusaink minden gyermeket a fejlődését elősegítő egyéni bánásmódban, figyelemben, feltétel nélküli elfogadásban, együttérző gondoskodásban részesítenek, érzelmi és fizikai igényeik kielégítésére törekednek. A nevelés során figyelembe veszik a gyermekek fejlődő személyiségének egyéni sajátosságait, eltérő fejlődési ütemét.
Az óvodai élet során arra törekszünk, hogy a gyermekek érzelmileg, értelmileg, szociálisan gazdagodjanak, egyéni képességeik kibontakozhassanak, boldog gyermekkorukat megélhessék. Napirendünket is gyermekközpontúan, annak tudatában alakítjuk, hogy az óvodás gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a szabad játék.
Meggyőződésünk, hogy az óvoda derűt és biztonságot sugárzó légkörében a gyermekekre serkentőleg hatnak a játékban, cselekvéssel nyert tapasztalatok, a közösségben szerzett örömteli élmények, így sokoldalúan és kiegyensúlyozottan fejlődhetnek.
 Az értékközvetítés mellett a mozgás, az egészséges életmód szokásainak kialakítása kiemelt szerepet kap óvodánkban. Lehetőséget teremtünk a gyermeki mozgásigény kielégítésére, az örömteli, játékos mozgásfejlesztésre. Jól tudjuk, hogy a gyermek testi, értelmi, érzelmi és szociális képességei együttesen fejlődnek.
Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a gyermekek tapasztalatokat szerezzenek és pozitív érzelmi viszonyulást alakítsanak ki közvetlen társadalmi és természeti környezetükkel. A környezettudatosságra, fenntarthatóságra nevelés örömteli, játékos tevékenységeken keresztül valósul meg óvodánkban. Elősegítjük, hogy óvodás éveik végére vidám, kreatív, a saját képességeikben bízó, a világra és az iskolai élet örömeire, kihívásaira nyitott gyermekekké váljanak.
Az óvodásainkat körülvevő környezet barátságos, esztétikus, korszerű, ahol családias légkörben és biztonságban tölthetik mindennapjaikat. Otthonos, „kuckós” csoportszobáink játékokkal gazdagon felszereltek, a gyermekeket a berendezés is sokoldalú tevékenységre, játékra biztatja: van például mesesarok, babaszoba, építőjátékok, társasjátékok, jelmezek, mozgásos játékok és kreatív sarok (az életkornak megfelelő kézműves és rajzeszközökkel, festékkel, gyurmával).
Tágas, zöld udvarunk játékokkal jól ellátott, pancsolók, Kneipp-taposó, magaságyások, KRESZ pálya, és két műfüves futballpálya is helyet kapnak rajta. A gyermekek biztonságát a hintákhoz, csúszdákhoz tartozó korszerű burkolat is kialakításra került.
A szülőkkel való kapcsolattartás során a kölcsönös bizalomra, partnerségre törekszünk.
Délutáni foglalkozásaink középső csoporttól vehetők igénybe. Térítés ellenében néptáncra, angolra, hiphopra, vitamintornára, futballra és alapozó terápiára járhatnak a gyermekek.
Intézményünk a Zöld Óvoda, illetve a Tehetségpont programok szemlélete szerint működik.
Rólunk