Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belöle." (Varga Domokos)

Készítette: Kis László - fényképész

Zene: Zenekuckó

 

Az Újpesti Nyár Óvoda a főváros IV. kerületének városközpontjában, lakótelepi környezetben található épületében várja a családokat nyolc, életkor szerint osztott csoportban, ahol a gyermekek derűs, szeretetteljes, elfogadó légkörben, érzelmi és fizikai biztonságban nevelődhetnek.

Pedagógusaink minden gyermeket a fejlődését elősegítő egyéni bánásmódban, figyelemben, feltétel nélküli elfogadásban, együttérző gondoskodásban részesítenek, érzelmi és fizikai igényeik kielégítésére törekednek. A nevelés során figyelembe veszik a gyermekek fejlődő személyiségének egyéni sajátosságait, eltérő fejlődési ütemét.

Az óvodai élet során arra törekszünk, hogy a gyermekek érzelmileg, értelmileg, szociálisan gazdagodjanak, egyéni képességeik kibontakozhassanak, boldog gyermekkorukat megélhessék. Napirendünket is gyermekközpontúan, annak tudatában alakítjuk, hogy az óvodás gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a szabad játék.

Meggyőződésünk, hogy az óvoda derűt és biztonságot sugárzó légkörében a gyermekekre serkentőleg hatnak a játékban, cselekvéssel nyert tapasztalatok, a közösségben szerzett örömteli élmények, így sokoldalúan és kiegyensúlyozottan fejlődhetnek.

 Az értékközvetítés mellett a mozgás, az egészséges életmód szokásainak kialakítása kiemelt szerepet kap óvodánkban. Lehetőséget teremtünk a gyermeki mozgásigény kielégítésére, az örömteli, játékos mozgásfejlesztésre. Jól tudjuk, hogy a gyermek testi, értelmi, érzelmi és szociális képességei együttesen fejlődnek.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a gyermekek tapasztalatokat szerezzenek és pozitív érzelmi viszonyulást alakítsanak ki közvetlen társadalmi és természeti környezetükkel. A környezettudatosságra, fenntarthatóságra nevelés örömteli, játékos tevékenységeken keresztül valósul meg óvodánkban. Elősegítjük, hogy óvodás éveik végére vidám, kreatív, a saját képességeikben bízó, a világra és az iskolai élet örömeire, kihívásaira nyitott gyermekekké váljanak.

Az óvodásainkat körülvevő környezet barátságos, esztétikus, korszerű, ahol családias légkörben és biztonságban tölthetik mindennapjaikat. Otthonos, „kuckós” csoportszobáink játékokkal gazdagon felszereltek, a gyermekeket a berendezés is sokoldalú tevékenységre, játékra biztatja: van például mesesarok, babaszoba, építőjátékok, társasjátékok, jelmezek, mozgásos játékok és kreatív sarok (az életkornak megfelelő kézműves és rajzeszközökkel, festékkel, gyurmával).

Tágas, zöld udvarunk játékokkal jól ellátott, pancsolók és egy műfüves futballpálya is helyet kapnak rajta. A gyermekek biztonságát a hintákhoz, csúszdákhoz tartozó korszerű burkolat is A szülőkkel való kapcsolattartás során a kölcsönös bizalomra, partnerségre törekszünk.

Délutáni foglalkozásaink középső csoporttól vehetők igénybe. Térítés ellenében néptáncra, vitamintornára, futballra és alapozó terápiára járhatnak a gyermekek. Térítésmentesen vehetnek részt drámafoglalkozáson és hittanon, ill. a nagycsoportosok angolon.

Intézményünk a Zöld Óvoda, illetve a Tehetségpont programok szemlélete szerint működik.